Graduating Students List: Chai Kah Wai, Yew Li Zhen, Steven Tham Qi Wei, Khoo Qian Sang, Vincent Chin Wei Shen, Vivian Tan Yi Ru, Ngai Kok Yew, Chan Liang Yee, Vivian Kuan Poh Yee, Chong Yung Kheen, Lim Jian Yi, Voon Jia Wen

Supervising Lecturers: Ar. Ooi Aik Hooi, Ar. Quake Huay Tin, Ar. Heng Jee Seng, Ar. John Ashraf Lucas

Mentors: Ar. Ngu Ngie Woon, Ar. Ch’ng Sao Inn, Ar. Loh Ho Mun, Ar. Tang Hsiao Seak, Ar. Jimmy Wong Shaw Pin, Mr. Koh Nyap Shin and Ar. Dr. Goh Ai Tee.